SK | EN


Produkty

Laminačné a kaliace pece

Ponúkame vám laminačné pece od  producentov TK a Lamiflex.  Pridanou hodnotou pre našich odberateľov je poskytovanie kvalitnej technickej podpory a vzdelávania pri procese laminácie skla. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.DIF, s.r.o.
Vyšehradská 18
851 06 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 35930586
IČ DPH: SK2021999144 
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I Vložka I, oddiel Sro,
vložka číslo 35653/B
+421 903 727 151, +421 914 336 380
info@difsk.sk