SK | EN


Vložné materiály


Dodávame vybrané kvalitné a inovatívne vložné materiály pre laminované sklo. Každý z nich je niečím výnimočný – farebné Rosco filmy svojou obrovskou škálou farieb, vložné Si.Ste materiály svojim nádherným dizajnom, Viewcol inovatívnosťou, možnosťami, dokonalosťou farieb a stálofarebnosťou. Dvere do budúcnosti vám otvára Innoptec so svojou jedinečnou technológiou inteligentného skla. Za niekoľko milisekúnd sa z nepriehľadného skla stane priehľadné a opačne.

DIF, s.r.o.
Vyšehradská 18
851 06 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 35930586
IČ DPH: SK2021999144 
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I Vložka I, oddiel Sro,
vložka číslo 35653/B
+421 903 727 151, +421 914 336 380
info@difsk.sk