SK | EN


Výhody


Možnosť spoľahlivého spojenia s laminovacou fóliou EVGUARD®

Špeciálne vyvinuté pre sklársky priemysel a laminované sklo

Obrovská škála farieb – nie je nutné fólie spájať ani kombinovať pre dosiahnutie želaného farebného efektu

Vynikajúce zobrazenie farieb a stálofarebnosť

Nápaditý taliansky dizajn

Jedinečné vzory

Naozaj luxusné vložné materiály pre zaujímavé riešenia

Nekonečné grafické možnosti – aj podľa vlastného návrhu

 

DIF, s.r.o.
Vyšehradská 18
851 06 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 35930586
IČ DPH: SK2021999144 
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I Vložka I, oddiel Sro,
vložka číslo 35653/B
+421 903 727 151, +421 914 336 380
info@difsk.sk