SK | EN


Produkty

Rosco – svetelná a televízna technika

Ponúkame vám kvalitnú svetelnú a televíznu techniku od spoločnosti ROSCO

web: us.rosco.comDIF, s.r.o.
Vyšehradská 18
851 06 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 35930586
IČ DPH: SK2021999144 
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I Vložka I, oddiel Sro,
vložka číslo 35653/B
+421 903 727 151, +421 914 336 380
info@difsk.sk