SK | EN


Produkty

Laminačná fólia evguard®

EVA laminovacia fólia evguard® je výsledkom dlhoročneho výskumu a vývoja, a okrem vysokej transparentnosti a spoľahlivej stability zaručuje aj jej spracovávanie pri nízkych teplotách. Preto, že je vyrábaná v Nemecku a z Európskych surovín, garantujeme stálu úroveň kvality.

Zákaznícke rozmery fólií
Naša história spočíva vo výrobe fólií na požadovaný rozmer a podľa individuálnej formuly.


Šírka fólie až do 2,250 mm (88.58 ins) možnosť
zákazníckych
rozmerov
Hrúbka fólie ≥ 0.200 mm (0.008 ins)
≤ 1.140 mm (0.045 ins)
Farba fólie transparentná
biela milky-white

Certifikované s bezpečnosťou

Vlastnosti fólie môžu byť upravené v závislosti od podmienok konkrétnej krajiny. Napríklad poskytnutie vyššej ochrany proti UV žiareniu v južných krajinách. Spoločne s našim špecializovaným výskumným a vývojovým tímom, ponúkame to najlepšie individuálne riešenie.
evguard® je k dispozícii ako transparentná, alebo mliečne biela EVA laminovacia fólia. Pre proces laminovania, sme vyvinuli PET fóliu (PETMPE), ktorá odoláva vysokému tepelnému zaťaženiu. Fólia môže byť začlenená do laminátu ako farebná, alebo potlačená medzivrstva pre dosiahnutie požadovaného dizajnu. Vzhľadom k svojej zvýšenej odolnosti proti nárazu, fólia PET-MPE značne zvyšuje stabilitu a odolnosť vrstveného skla.

Stabilita poskytovaná laminovacou fóliou evguard® bola intenzívne testovaná s cieľom zabezpečiť stálu úroveň kvality, ktorá je potvrdená certifikáciou nezávislých inštitútov.


Balí drop test1 DIN 52338 / EN 356 44.2
Pendulum tesť DIN EN 12600 44.1

Na rozdiel od bežných PVB a EVA fólií, fólia evguard® už pri zložení skla 44.1 (dve tabule 4 mm skla a jedna vrstva fólie evguard® 0,380 mm) spĺna štandardy testu kyvadlom EN 12600. Pre spracovateľa to znamená ozajstné úspory materiálu, nakoľko už jedna vrstva fólie evguard® postačuje pre splnenie požiadaviek normy.
Laminovacia fólia evguard® pre vrstvené bezpečnostné sklo je trvácny materiál, ktorý vďaka svojej spoľahlivosti a statickýmh vlastnostiam, otvára nové možnosti, najmä v stavebníctve. Vrstvené sklo s fóliou evguard® má životnosť niekoľko desaťročí a okrem toho má optimálne zvukovo-izolačné vlastnosti.


Odolnosť voči teplote, vlhkosti a UV žiareniu1 DIN EN ISO 12543-4
Ochrana proti hluku1 DIN EN ISO 10140-2

Použitím fólie evguard® vo vrstvenom skle 44.2 (dve tabule 4 mm skla a jedna vrstva fólie 0,760 mm, sa dosiahne nepriezvučnosť najmenej 36 dB – bez aplikácie dodatočnej zvukovoizolačnej vrstvy.
Nasledujúce dodatočné certifikácie boli dosiahnuté:


Národné technické schválenie (Nemecko) AbZ (Schválenie Stavebným Inšpektorátom DiBT) schválené
American National Standards Inštitúte1 ANSI Z97.1 schválené

Rozdiel je v sieťovaní
Sklo vytvára pocit otvorenosti a transparentnosti a tak sa postupne stáva čoraz dôležitejším, napríklad vo “firemnej architektúre”. Transparentný stavebný materiál je stále viac integrovaný do fasád, či už ako individuálna plocha, alebo celá fasáda. Tieto aplikácie kladú vysoké nároky na vrstvené bezpečnostné sklo, ktoré tradičné materiály, často nemôžu splniť.

Fólia evguard® v laminovanom skle počas procesu sieťuje. Toto sieťovanie neskôr zabraňuje fólii mäknúť a strácať tuhosť pri vystavení účinkom tepla a vetra. Najmä bezrámové fasády so skla si tak zachovávajú svoju pevnosť. Fólia evguard® poskytuje laminovanému sklu výššiu stabilitu a lepší vzhľad. Funkcia modulu pevnosti v šmyku bola overená testami a presvedčila našich zákazníkov.


schematické znázornenie modulu šmykového účinku
(skúška lineárnej elastickej deformácie so strižnou silou
alebo šmykovým napätím)

Rozmanité možnosti spracovania
Schopnosť fólie evguard® sieťovať aj pri nízkych teplotách, dovoľuje laminovať aj vložný materiál citlivý na vysokú teplotu – napr. farebné fólie, fotky, mramor, pieskovec, kovové mreže, zrnková káva, steblá trávy, bambus, …


Minimálna teplota 105 °C (220 F)
Maximálna teplota 160 °C (320 F)

Fóliu evguard® je možné laminovať vo vákuu, ale aj v autokláve (na pre-lam nip roll linkách), na ktorých sa spracováva aj fólia PVB.


Skladovanie


Teplota < 30 °C (85 F)
Vlhkosť cca. 50 %
Skladovateľnosť minimálne 6 mesiacov od dodania

V originálnom balení fólia evguard® zostáva chránená pred priamym slnečným svetlom, prachom a inými škodlivými faktormi.

Porovnanie vlastností fólie evguard® a PVB fólie

Až doteraz bolo sklo často laminované PVB fóliou, avšak medzi týmito materiálmi existujú viditeľné významné kvalitatívne a technické rozdiely.


evguard® PVB
Priehľadnosť Výborná Výborná
Životnosť minimálne 6 mesiacov Osobitné požiadavky
Skladovanie < 30 °C (85 F) Pri kontrolovanej teplote
Hygroskopická Nie Áno
Odolnosť voči vlhkosti Dobrá Nie
Odolnosť voči vode Dobrá Nie
UV stabilita Výborná Dobrá
Ohybnosť Dobrá Dobrá
Mechanická pevnosť Výborná Dobrá
Priľnavosť ku sklu Výborná Priemerná
Priľnavosť k iným povrchom Výborná Kolíše
Maximálna teplota 160 °C (320 F) V autokláve
Sieťovanie … Áno Nie
… pri nízkych teplotách Áno Nie

Spracovateľská príručka:

PDF na stiahnutie


DIF, s.r.o.
Vyšehradská 18
851 06 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 35930586
IČ DPH: SK2021999144 
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I Vložka I, oddiel Sro,
vložka číslo 35653/B
+421 903 727 151, +421 914 336 380
info@difsk.sk